Người nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào?

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 143/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Công văn nêu rõ, thời gian qua Bộ LĐ-TB&XH nhận được văn bản của một số địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp đề nghị làm rõ đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 143/2018.

Bộ LĐ-TB&XH khẳng định, đối chiếu các quy định pháp luật (Khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định số 143/2018; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016), thì người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có đủ các điều kiện sau:

Giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ; không thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016, bao gồm người lao động là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng và được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị BHXH Việt Nam, Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật…

Lao động nước ngoài tại Việt Nam đủ 1 năm buộc phải đóng BHXH
Lao động nước ngoài tại Việt Nam đủ 1 năm buộc phải đóng BHXH
(PLO)- Đối tượng áp dụng đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Tạo nhiều cơ hội mới cho công nhân mất việc

Tạo nhiều cơ hội mới cho công nhân mất việc

(PLO)- Việc tổ chức sàn giao dịch việc làm có ý nghĩa thiết thực, bên cạnh hỗ trợ người dân tìm việc làm mới còn là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng nguồn lao động sẵn có của địa phương.