Người vào TP.HCM từ vùng có dịch COVID-19 cần lưu ý

HCDC chỉ định cách ly, giám sát sức khỏe như sau:

Người vào TP.HCM từ vùng có dịch COVID-19 cần lưu ý ảnh 1

HCDC chỉ định cách ly, xét nghiệm đối với người từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 như sau:

Người vào TP.HCM từ vùng có dịch COVID-19 cần lưu ý ảnh 2

HCDC thông tin đanh sách địa phương có ca bệnh COVID-19 trong thời gian giám sát tính tới 15 giờ ngày 22-2 như sau:

Người vào TP.HCM từ vùng có dịch COVID-19 cần lưu ý ảnh 3

Người vào TP.HCM từ vùng có dịch COVID-19 cần lưu ý ảnh 4

Người vào TP.HCM từ vùng có dịch COVID-19 cần lưu ý ảnh 5