Đang xác minh thầy giáo làm nữ sinh mang thai

Đang xác minh thầy giáo làm nữ sinh mang thai

(PL)- Công an huyện chưa tiếp nhận “bản tự nguyện yêu” nào để làm căn cứ giải quyết tố cáo hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi của thầy giáo.
Nhớ anh Chín Cần, người “phất cờ” thoát bao cấp

Nhớ anh Chín Cần, người “phất cờ” thoát bao cấp

(PLO)- “Ta nên gọi là phương án giá - lương - tiền. Tôi - bí thư phất cờ, chủ tịch đánh trống, ngành thương nghiệp thực hiện” - lời ông Chín Cần, khi đương là Bí thư Tỉnh ủy Long An, nói trong cuộc họp chuẩn bị cho phương án phân phối lưu thông để thoát khỏi bao cấp.