Nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam lạc quan

Số điểm trên 50 thể hiện trạng thái lạc quan về môi trường sản xuất, kinh doanh và dưới 50 phản ánh nhìn nhận bi quan, tiêu cực.
Đáng chú ý, 44% người tham gia khảo sát dự đoán hoạt động kinh doanh cuối năm sẽ có kết quả tốt. Hầu hết công ty đang ổn định về số lượng nhân viên (65%) và kế hoạch đầu tư (57%). Chỉ 44% người trả lời cho biết họ mong đợi số lượng đơn đặt hàng và doanh thu tăng lên.
Khảo sát cũng chỉ ra các biện pháp nhanh chóng và hiệu quả của Việt Nam đối với đại dịch toàn cầu đã mang lại hiệu quả. Ngoài ra, một trong những yếu tố giúp chỉ số môi trường kinh doanh tăng lên vùng tích cực là việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU có hiệu lực từ đầu tháng 8. 1/3 số người trả lời khảo sát cho rằng thỏa thuận này là một phần quan trọng trong quyết định đầu tư vào Việt Nam của họ.