Nhà nước sẽ thu hồi, bồi thường tại dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Khu đô thị sân bay Cam Lâm thuộc loại dự án xây dựng đô thị mới, khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được quy định cụ thể bởi Luật Đất đai.

Ngày 11-4, nguồn tin của PLO cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm, huyện Cam Lâm.

Tỉnh Khánh Hòa giao Sở TNMT tiếp tục theo dõi để tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung theo thẩm quyền và đúng với quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22-3, Sở TNMT Khánh Hòa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về chủ trương chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định thực hiện dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm.

Nhà nước sẽ thu hồi, bồi thường tại dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm ảnh 1

Đất Cam Lâm "sốt" sau khi có thông tin chuẩn bị làm đô thị. Ảnh: Tấn Lộc.

Theo đó, dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm do Tập đoàn Vingroup đề xuất thuộc loại dự án xây dựng khu đô thị mới quy định tại Luật Đất đai. Do đó, khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được quy định cụ thể bởi Luật Đất đai, nghị định 47 của Chính phủ và thông tư 37 của Bộ TNMT.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành một số quy định, quyết định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Do vậy, quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, Sở TN-MT sẽ tổng hợp, nghiên cứu và tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có công văn bản đồng ý chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm như kiến nghị của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, mục tiêu của quy hoạch mới nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, phát triển huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; góp phần sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 09 ngày 28-1 của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm song song với việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai và lập đồ án quy hoạch chung huyện Cam Lâm phải đảm bảo phù hợp với các chiến lược, định hướng của Trung ương, địa phương để đảm bảo tính khả thi.