Nhân lực làm việc về tế bào gốc còn quá ít

Nhân lực làm việc về tế bào gốc còn quá ít ảnh 1
 

Hình minh họa

Riêng về nhân lực, TS Phúc cho rằng trị liệu tế bào gốc cần ít nhất hai nhóm nhân lực, thứ nhất là các nhà khoa học tế bào gốc và thứ hai là các bác sĩ tế bào gốc. 

Tuy nhiên, ở nước ta nhân lực cho cả hai nhóm này đang ở tình trạng thiếu và yếu. Trên cả nước chỉ có khoảng 300 người là có làm tế bào gốc hay làm liên quan đến tế bào gốc. Trong số đó có không quá 50 người được đào tạo chính quy.

DUY TÍNH