Nhân sự dự kiến của TP Thủ Đức sẽ như thế nào?

UBND TP.HCM vừa có tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc TP.HCM trong giai đoạn 2019- 2021.

Nhân sự dự kiến của TP Thủ Đức sẽ như thế nào? ảnh 1

Các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết liên quan đến TP Thủ Đức, chiều 12-10 tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: THANH TUYỀN

Trong đó, UBND TP.HCM đưa ra phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức của TP Thủ Đức sau khi sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức với nhau. Phương án này được Sở Nội vụ TP tham mưu cho UBND TP.HCM trình Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Phương án cụ thể như sau:

Cơ quan Đảng của TP Thủ Đức trong năm 2021 sẽ có 128 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động, bao gồm các chức danh: Bí thư, Phó bí thư, các trưởng ban: Tuyên giáo, Dân vận, Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh văn phòng. Sau năm 2025, khối Đảng sẽ còn 92 người.

Trong năm 2021, UBND TP Thủ Đức sẽ có 657 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động, bao gồm các chức danh: một Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hoá Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra. Sau năm 2025 sẽ còn 459 người.

Năm 2021, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể TP Thủ Đức có 112 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động, bao gồm các chức danh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Sau năm 2025 còn 76 người.

Năm 2021, các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành uỷ TP Thủ Đức (gồm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Nhà thiếu nhi) có 39 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động. Sau năm 2025 là 30 người.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP Thủ Đức (gồm các trung tâm Thể dục thể thao, Văn hoá, Giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên) năm 2021 có 246 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động. Sau năm 2025 là 165 người.

Hiện, quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức hiện có tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 1.221 người (biên chế công chức là 984 người, 143 người trong diện hợp đồng lao động), số có mặt đến ngày 30-6-2020 là 1.127 người. 

Sau khi sáp nhập ba quận, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng dôi dư là 399 người. UBND TP cũng đã có phương án sắp xếp, bố trí đối với nhân sự dôi dư này, thực hiện giảm dần trong 60 tháng.