Phương án sắp xếp nhân sự dôi dư sau khi lập TP Thủ Đức

UBND TP.HCM vừa có tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc TP.HCM trong giai đoạn 2019- 2021.

Trong đó, UBND TP.HCM đưa ra phương án sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức dôi dư; các chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Phương án sắp xếp nhân sự dôi dư sau khi lập TP Thủ Đức ảnh 1
Các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết liên quan đến TP Thủ Đức, chiều 12-10 tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: THANH TUYỀN

Theo đó, quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức hiện có tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 1.221 người (biên chế công chức là 984 người, 143 người trong diện hợp đồng lao động).

Sau khi sáp nhập ba quận để thành lập TP Thủ Đức, TP sẽ bố trí 822 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Như vậy, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng dôi dư là 399 người.

UBND TP.HCM cũng đưa ra phương án bố trí 399 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng dôi dư. Theo đó, số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sáp nhập thực hiện giảm dần trong thời gian 60 tháng. Cụ thể:

Năm 2021, sắp xếp, bố trí cho 66 cán bộ, công chức và 26 viên chức, người lao động hợp đồng. Năm 2022 là 66 cán bộ, công chức và 21 viên chức, người lao động hợp đồng. Năm 2023, sắp xếp 66 cán bộ, công chức và 15 viên chức, người lao động hợp đồng dôi dư. Năm 2024 là 65 cán bộ, công chức và 15 viên chức, người lao động hợp đồng dôi dư. Năm 2025, sắp xếp, bố trí cho 46 cán bộ, công chức và 13 viên chức, người lao động hợp đồng dôi dư.

Việc sắp xếp trên được thực hiện theo phương án: bố trí công tác tại các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc quận; điều động sang quận khác hoặc các Sở, ngành, TP; giải quyết chế độ nghỉ hưu (đúng tuổi, trước tuổi); hoặc không đủ chuẩn tái cử; giải quyết thôi việc.

Trường hợp dôi dư không bố trí, sắp xếp được sang các đơn vị khác thì động viên thôi việc và hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định chính sách của TP. Đối với lao động hợp đồng dôi dư sẽ bố trí, sắp xếp, điều chuyển sang các đơn vị khác trong TP còn thiếu.

UBND TP.HCM cũng đưa ra phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức của TP Thủ Đức như sau:

Cơ quan Đảng của TP Thủ Đức trong năm 2021 sẽ có 128 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động. Sau năm 2025, sẽ còn 92 người.

Năm 2021, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể TP Thủ Đức có 112 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động. Sau năm 2025 còn 76 người.

Trong năm 2021, UBND TP Thủ Đức sẽ có 657 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động. Sau năm 2025 sẽ còn 459 người.

Năm 2021, các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành uỷ TP Thủ Đức có 39 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động. Sau năm 2025 là 30 người.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP Thủ Đức có 246 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động (năm 2021). Sau năm 2025 là 165 người.

Bên cạnh đó, sau khi sắp xếp 19 phường thuộc quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận thành các đơn vị hành chính mới, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư là 235 người. Trong đó, có 102 người là cán bộ, công chức, 133 người hoạt động không chuyên trách.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, số cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập thực hiện giảm dần trong 60 tháng, được thực hiện qua từng năm từ 2021 đến 2025. Phương án sắp xếp là sẽ điều động sang phường khác hoặc xét chuyển thành công chức cấp huyện; giải quyết chế độ nghỉ hưu (đúng tuổi hoặc trước tuổi) hoặc không đủ chuẩn tái cử; giải quyết thôi việc.

Trường hợp dôi dư không bố trí, sắp xếp được sang các đơn vị khác thì động viên thôi việc và hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định chính sách của TP. Đối với lao động hợp đồng dôi dư sẽ bố trí, sắp xếp, điều chuyển sang các đơn vị khác trong TP còn thiếu.

SEA Games và Quốc hội

SEA Games và Quốc hội

(PLO)- Câu chuyện trái bóng tròn với hình ảnh đoàn kết, nắm tay siết chặt của các vị lãnh đạo chính là động lực, là phương cách để Việt Nam tiếp tục vươn lên trên đấu trường kinh tế khu vực.
'Không thể có... 2 Quốc hội'

'Không thể có... 2 Quốc hội'

(PLO)-  "Không thể có... 2 Quốc hội" là cách ví von của Đại biểu Lê Thanh Vân, khi bàn tới việc cũng một nhiệm kỳ Quốc hội, một vấn đề, một dự án luật, kỳ họp trước bác, kỳ họp sau lại đưa vào.