Chiều 12-10, HĐND TP.HCM khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề).

Tại đây, các đại biểu HĐND TP đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc TP.HCM trong giai đoạn 2019-2021.

tp-thu-duc-hdndtp.hcm
Các đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo Nghị quyết, TP.HCM sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của ba quận 2, quận 9, quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới, đặt tên là TP Thủ Đức. Sau khi thành lập TP Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên, dân số 1.013.795 người.

Tại quận 2, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường An Khánh vào phường Thủ Thiêm. Sau khi nhập, phường Thủ Thiêm có 3,253 km2 diện tích tự nhiên và dân số 428 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường Bình Khánh vào phường Bình An và đặt tên vào phường An Khánh có 3,923 km2 diện tích tự nhiên, dân số 23.154 người.

Tại quận 3, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường 6, phường 7 vào phường 8 và đặt tên là phường Võ Thị Sáu có 2,196 km2 diện tích tự nhiên, dân số 36.735 người.

Tại quận 4, nhập phường 5 vào phường 2, nhập phường 12 vào phường 13. Còn tại quận 5, nhập phường 3 vào phường 2.

Tại quận Phú Nhuận, nhập phường 12 vào phường 11, nhập phường 14 vào phường 13.

Trước đó, HĐND các quận 2, quận 9, quận Thủ Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng đã tổ chức kỳ họp chuyên đề.

Tại đây, 100% đại biểu HĐND các quận đều biểu quyết tán thành, thông qua tờ trình về chủ trương sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới, đặt tên là TP Thủ Đức.