Nhân sự mới ở Bộ Nông nghiệp

Theo đó, ông Trần Đình Luân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản từ ngày 1-8-2019 với thời hạn bổ nhiệm là năm năm.

Ông Luân được bổ nhiệm để thay thế vị trí ông Nguyễn Ngọc Oai (quyền Tổng cục trưởng) đã nghỉ hưu theo chế độ. 

Nhân sự mới ở Bộ Nông nghiệp ảnh 1
Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và lãnh đạo Bộ chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm.

Tại Quyết định 2916, ngày 26-7, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn- được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ NN-PTNT từ ngày 1-8-2019 với thời hạn bổ nhiệm là năm năm.

Tại Quyết định 2926 ngày 26-7, ông Lê Quốc Thanh - Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam- được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia từ ngày 1-8-2019 với thời hạn bổ nhiệm là năm năm.

Tại Quyết định số 2917, ông Trần Công Thắng - Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - được giao phụ trách Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.