Nhân sự mới ở Ủy ban ATGT Quốc gia

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Hiệp thôi giữ chức phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, được luân chuyển về Tỉnh ủy Bắc Kạn, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn (nhiệm kỳ 2010-2015).

L.ĐỨC - H.TUYÊN