Nhân sự mới tại nhiều đơn vị

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại bà Nguyễn Phương Nga giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Ngoại giao; điều động, bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Hùng (Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương vừa tổ chức phiên họp lần thứ 9, bầu bổ sung phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và xem xét, xử lý một số vụ kỷ luật theo thẩm quyền. Tại phiên họp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín, bầu bổ sung Thiếu tướng Phạm Đức Duyên và Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Ủy viên UBKT Quân ủy Trung ương, giữ chức vụ phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

83 tập thể có thành tích xuất sắc tại TP.HCM

83 tập thể có thành tích xuất sắc tại TP.HCM

(PLO)- Việc nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa...