Nhân sự mới tại nhiều đơn vị

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại bà Nguyễn Phương Nga giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Ngoại giao; điều động, bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Hùng (Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương vừa tổ chức phiên họp lần thứ 9, bầu bổ sung phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và xem xét, xử lý một số vụ kỷ luật theo thẩm quyền. Tại phiên họp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín, bầu bổ sung Thiếu tướng Phạm Đức Duyên và Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Ủy viên UBKT Quân ủy Trung ương, giữ chức vụ phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.