Nhiều cán bộ VP Thành ủy TP.HCM, Công ty Phú Nhuận bị kỷ luật

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc giao Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ (UBKTTU) tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật và quy định của Thành uỷ về quản lý các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Thành ủy, UBKTTU đã triển khai kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đảng viên là cán bộ lãnh đạo của văn phòng Thành ủy và Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Phú Nhuận (Công ty Phú Nhuận).

Qua kết quả kiểm tra, UBKTTU đã tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xem xét quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị Ban thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với các đảng viên vi phạm. Cụ thể như sau:

1. Đối với các đảng viên là lãnh đạo Công ty Phú Nhuận

Lãnh đạo Công ty Phú Nhuận đã có vi phạm trong việc tham mưu đề xuất Văn phòng Thành ủy chấp thuận chủ trương cho hợp tác đầu tư để chuyển nhượng dự án Khu nhà ở phường An Phú quận 2 khi chưa có đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Nhà ở. Đồng thời thông qua hợp tác đầu tư để chỉ định chuyển nhượng dự án mà không thông qua thực hiện đấu giá hoặc đấu thầu là thực hiện không đúng quy định của Ban thường vụ Thành ủy và quy định của pháp luật về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước. Sau khi có chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy, Công ty Phú Nhuận đã tiến hành huỷ hợp đồng với đối tác, chưa gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, qua phân tích nội dung tính chất mức độ nguyên nhân vi phạm, UBKTTU đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với 4 đảng viên là lãnh đạo công ty Phú Nhuận, gồm: Ông Trang Thành Sương, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc; ông Phạm Văn Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh công ty; ông Huỳnh Công Tài, Kế toán trưởng, Thành viên HĐTV, Thành viên Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh công ty và ông Lê Thái Bảo, Phó Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh công ty.

Khiển trách 2 trường hợp cán bộ của Công ty Phú Nhuận không là đảng viên, gồm: Ông Hoàng Định Phi, Phó tổng GĐ Công ty Phú Nhuận và ông Huỳnh Thanh Hải, kiểm soát viên.

2. Đối với đảng viên là lãnh đạo văn phòng thành ủy  

Các lãnh đạo Văn phòng Thành ủy được phân công phụ trách lĩnh vực doanh nghiệp của Đảng bộ TP đã thẩm định, tham mưu đề xuất chấp thuận cho công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và Công ty Phú Nhuận hợp tác đầu tư để chuyển nhượng dự án Khu nhà ở, phường An Phú, quận 2 là chưa thực hiện nghiêm túc chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định tại Quyết định 564 ngày 9-10-2007 của Ban thường vụ Thành ủy về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Văn phòng Thành ủy.

Các cán bộ liên quan đã thiếu kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo hai công ty thực hiện đúng quy trình, thủ tục về hợp tác, đầu tư chuyển nhượng tài sản; thiếu thẩm định chặt chẽ, chính xác khi tham mưu đề xuất nên việc thực hiện hợp tác đầu tư chuyển nhượng các dự án nêu trên còn nhiều khuyết điểm, vi phạm, không đúng với quy định của Ban thường vụ Thành ủy và quy định của pháp luật về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước và trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Cùng đó là chưa chủ động theo dõi, kiểm tra, giám sát phát hiện các thiếu sót, sai phạm từ việc hợp tác đầu tư chuyển nhượng các dự án nêu trên để tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Căn cứ Quyết định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị qua phân tích nội dung, tính chất, mức độ nguyên nhân vi phạm, Ban chấp hành Đảng bộ TP đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy. UBKTTU quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy và đề nghị cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hành Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank). Đồng thời thi hành kỷ luật cảnh cáo và đề nghị cho thôi giữa chức vụ Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy, Trưởng phòng quản lý đầu tư – kinh doanh vốn đối với ông Huỳnh Phước Long.  

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.