Bạn có quyền gì với cuộc đời người khác?

Bạn có quyền gì với cuộc đời người khác?

(PLO)- Không biết tự bao giờ ai ai cũng có quyền chửi mắng và miệt thị người khác trên mạng. Không biết tự bao giờ người ta chen chúc nhau đăng tin, chia sẻ tin, bịa ra tin, thêm gia vị cho tin... nhiều đến thế.