Nhiều hợp tác xã TP.HCM thua lỗ chờ giải thể

Đại diện Liên minh Hợp tác xã TP.HCM thông tin tại Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức ngày 18-12.

Theo thống kê từ các hợp tác xã (HTX) đã đăng ký hoạt động tính đến thời điểm hiện tại, toàn TP hiện có 563 HTX. Tuy nhiên, số lượng HTX ngưng hoạt động hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, chờ giải thể lên đến 76 HTX (chiếm 14%) chủ yếu là do yếu kém trong khâu quản lý dẫn đến thua lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy số HTX còn hoạt động là 485 HTX.  So với số lượng HTX giai đoạn 2006-2010, trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn TP chỉ phát triển được 78/150 HTX. Nguyên nhân xuất phát từ tâm lý chờ đợi sửa đổi Luật HTX, các HTX mới tập trung ở các lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

Mục tiêu phát triển kinh tế tập thể TP mà nòng cốt là HTX trong năm năm tới sẽ khắc phục những hạn chế, yếu kém hiện tại, đổi mới toàn diện về tổ chức và hoạt động. Phát triển đa dạng các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trong các lĩnh vực, ngành nghề, thu hút ngày càng nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức tham gia kinh tế hợp tác, HTX. Nâng cao năng lực, tiềm lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh của kinh tế hợp tác gắn với nhu cầu lợi ích của thành viên. Đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng GDP của TP, góp phần giảm nghèo bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Mục tiêu tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể đạt 10%/năm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm