Nhiều hợp tác xã TP.HCM thua lỗ chờ giải thể

Đại diện Liên minh Hợp tác xã TP.HCM thông tin tại Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức ngày 18-12.

Theo thống kê từ các hợp tác xã (HTX) đã đăng ký hoạt động tính đến thời điểm hiện tại, toàn TP hiện có 563 HTX. Tuy nhiên, số lượng HTX ngưng hoạt động hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, chờ giải thể lên đến 76 HTX (chiếm 14%) chủ yếu là do yếu kém trong khâu quản lý dẫn đến thua lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy số HTX còn hoạt động là 485 HTX.  So với số lượng HTX giai đoạn 2006-2010, trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn TP chỉ phát triển được 78/150 HTX. Nguyên nhân xuất phát từ tâm lý chờ đợi sửa đổi Luật HTX, các HTX mới tập trung ở các lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

Mục tiêu phát triển kinh tế tập thể TP mà nòng cốt là HTX trong năm năm tới sẽ khắc phục những hạn chế, yếu kém hiện tại, đổi mới toàn diện về tổ chức và hoạt động. Phát triển đa dạng các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trong các lĩnh vực, ngành nghề, thu hút ngày càng nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức tham gia kinh tế hợp tác, HTX. Nâng cao năng lực, tiềm lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh của kinh tế hợp tác gắn với nhu cầu lợi ích của thành viên. Đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng GDP của TP, góp phần giảm nghèo bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Mục tiêu tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể đạt 10%/năm. 

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.