Nhiều lao động vẫn không được tăng lương

Theo đó, qua kiểm tra 19 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố có 12/19 DN đã thực hiện điều chỉnh thang, bảng lương theo mức lương tối thiểu vùng 2016, 7/19 DN chưa xây dựng thang bảng lương. Các DN điều chỉnh tăng lương đa số chỉ điều chỉnh đối với lao động có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, những người lao động đã có mức lương cao hơn mức tối thiểu vùng thì điều chỉnh theo thỏa thuận với tỉ lệ thấp hơn hoặc không tăng.

Qua kiểm tra thang, bảng lương của các DN, mức lương thấp nhất là 3,45 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng, cao nhất là 158 triệu đồng. Đặc biệt, có 12/19 DN không áp dụng phụ cấp lương cho người lao động, 6/19 DN có áp dụng bổ sung với tên gọi là phụ cấp xăng xe, điện thoại, nhà trọ, bảo hiểm tai nạn… 4/19 DN có mức lương thấp nhất trả cho người lao động bằng mức lương tối thiểu vùng 2016 là 3,50 triệu đồng/tháng, đa số DN này kinh doanh dịch vụ ăn uống, bảo vệ, thương mại, giáo dục. Bên cạnh đó có 3/19 DN có nợ lương, nợ BHXH, BHTN, BHYT… Trước đó, Chính phủ đã đồng ý mức tăng lương tối thiểu vùng 2016 là 12,4% với mức tăng thấp nhất là 250.000 đồng, cao nhất là 400.000 đồng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM trao đổi với nhân viên ngành y tế TP.HCM.

Bác sĩ nghẹn lời khi nói tới thu nhập

(PLO)- Nhiệm vụ của TP.HCM là phải đưa ra các giải pháp để vực ngành y tế TP.HCM đi lên, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và đảm bảo cuộc sống cho nhân viên y tế.