Nhiều nhân viên gác đường sắt uống rượu bia, ngủ khi trực

Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam vừa có cuộc kiểm tra đột xuất tại các ga, đường ngang trên các tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-TP.HCM, Bắc Hồng-Văn Điển.

Kết quả cho thấy nhân viên gác ghi có tình trạng bỏ vị trí khi lên ban; sử dụng rượu bia khi lên ban và vi phạm các quy định khác về kỷ luật lao động.

Về nhân viên gác đường ngang, có trường hợp ngủ khi lên ban, không mặc đồng phục trong khi lên ban, thiếu và hư hỏng trang thiết bị liên quan đến tác nghiệp của đường ngang theo quy định.

Đặc biệt, tại một số vị trí đã bố trí học sinh thực tập làm nhiệm vụ chức danh nhân viên gác đường ngang. Kiểm tra có các nhân viên gác hầm, gác đường ngang, nhân viên tổ dồn (ghép nối đầu máy toa xe), trực ban chạy tàu ngủ khi lên ban.

Một số đường ngang có tình trạng cho tổ chức cá nhân bên ngoài kinh doanh trong phạm vi xung quanh nhà gác đường ngang, gây ảnh hưởng đến tác nghiệp của nhân viên gác đường ngang, an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực đường ngang.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát của một số tổ chức quản lý đường sắt còn buông lỏng, chưa thường xuyên, nội dung kiểm tra không đảm bảo tính nghiêm túc.

“Sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đối với các tổ chức, cá nhân và các nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu khi lên ban để đảm bảo an toàn còn lỏng lẻo, chưa đủ sức răn đe,” ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho hay.

Nhằm chấn chỉnh và đảm bảo công tác trực tàu, an toàn giao thông đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kiểm tra, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động khi lên ban; rà soát, hoàn thiện quy định kiểm tra, giám sát đối với công tác an toàn giao thông đường sắt của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Theo vietnamphus