Những khó khăn khiến Đà Nẵng không thể thu hồi dự án Đa Phước

Ngày 23-6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh xác nhận TP đang chuẩn bị báo cáo Chính phủ các kiến nghị liên quan đến dự án 181 ha và dự án 29 ha Đa Phước (thuộc quận Hải Châu và quận Thanh Khê).

Đối với dự án 29 ha, kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng thực hiện nội dung: “Kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi đối với các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án 29 ha”.

Các bản án của TAND TP Hà Nội trong năm 2020 giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 ha thuộc khu đô thị mới quốc tế Đa Phước và cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất này.

Đà Nẵng cho biết không thể thu hồi hai dự án 29 ha và 181 ha Đa Phước.
Ảnh: TẤN VIỆT

Những khó khăn khiến Đà Nẵng không thể thu hồi dự án Đa Phước ảnh 2
 Nhiều hộ dân đã dọn vào sinh sống ổn định trong dự án 29 ha Đa Phước. 
Ảnh: TẤN VIỆT

Đối với dự án 29 ha, kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng thực hiện nội dung: “Kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi đối với các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án 29 ha”.

Các bản án của TAND TP Hà Nội trong năm 2020 giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 ha thuộc khu đô thị mới quốc tế Đa Phước và cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất này.

Về vấn đề này, các ngành chức năng TP Đà Nẵng nhận thấy việc thực hiện hai nội dung trên là không thể. Lý do là Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (chủ đầu tư dự án) đã chuyển nhượng nhà cho người dân vào ở trong dự án. Do vậy, khi thu hồi dự án phải thu hồi nhà, đất của toàn bộ hộ dân đang sinh sống trong khu đất.

Sau khi thu hồi, việc giao lại đất cho các hộ dân là không thực hiện được, do không giao trực tiếp mà phải qua đấu giá. Do đó, phán quyết của tòa rất khó thực hiện trên thực tế. Ngoài ra, việc thu hồi đất sẽ gây ra tình trạng khiếu kiện đông người, gây mất ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Đà Nẵng đã kiến nghị giám đốc thẩm vụ 29 ha Đa Phước

UBND TP Đà Nẵng đang chuẩn bị báo cáo Chính phủ các kiến nghị liên quan đến dự án 181 ha và dự án 29 ha Đa Phước (thuộc quận Hải Châu và quận Thanh Khê). Hiện UBND TP đã chính thức gửi kiến nghị về việc kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án liên quan dự án 29 ha lên TAND Tối cao.

Trước đó, các bản án của TAND TP Hà Nội trong năm 2020 giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 ha thuộc khu đô thị mới quốc tế Đa Phước và cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất này.

Ông LÊ TRUNG CHINH, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng 

Để đảm bảo sớm tiếp tục triển khai dự án nhằm ổn định tình hình và tránh mất an ninh trật tự, Đà Nẵng sẽ xin ý kiến Thủ tướng cho phép thực hiện nội dung theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và cho phép không thực hiện nội dung tại bản án về thu hồi khu đất 29 ha.

Đối với dự án 181 ha, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, có hai nội dung song song phải thực hiện. Cụ thể là kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi đối với các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án.

Thứ hai là thực hiện các thủ tục, quy trình thu hồi dự án 181 ha đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. UBND TP Đà Nẵng cần lưu ý tạo điều kiện để sớm phát triển khai thác, sử dụng quỹ đất này theo đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP, tránh xảy ra khiếu kiện sau này.

Các cơ quan tham mưu của Đà Nẵng nhận thấy việc thực hiện hai nội dung trên là không thể. Để đảm bảo sớm tiếp tục triển khai dự án và ổn định tình hình nhằm tránh mất an ninh trật tự, Đà Nẵng dự kiến xin ý kiến Thủ tướng cho phép thực hiện nội dung “Kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi về ngân sách nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án 181 ha” và không thực hiện nội dung thu hồi dự án 181 ha.

Theo ông Lê Trung Chinh, hiện rất khó để nói về các khả năng sẽ xảy ra, chính quyền TP đang nỗ lực làm hết trách nhiệm. “TP đã chính thức gửi kiến nghị về việc kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án liên quan dự án 29 ha lên TAND Tối cao, cái này mới quan trọng” - ông Chinh cho hay.

UBND TP Đà Nẵng có quyền kiến nghị về việc thi hành bản án

Về nguyên tắc, “bản án có hiệu lực pháp luật phải được tôn trọng, thi hành” theo Điều 4 Luật Thi hành án (THA) dân sự 2008.

Trong vụ án này, bản án hình sự phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội giao quyền thu hồi dự án cho UBND TP Đà Nẵng. Như vậy, cơ quan này là chủ thể mang quyền dân sự, quyền của người được THA.

Theo Điều 7 Luật THA dân sự, người được THA có 11 quyền, trong đó có quyền về khiếu nại, tố cáo.

Mặc dù điều luật không quy định cụ thể về quyền kiến nghị của người được THA nhưng với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước, UBND TP Đà Nẵng có quyền kiến nghị về việc tổ chức, thi hành bản án.

Trường hợp phát hiện bản án khó thi hành, không thể thi hành do việc giải quyết, quyết định không phù hợp với quy định của pháp luật, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao có quyền kháng nghị bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội để đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xem xét lại theo các thủ tục giám đốc thẩm/tái thẩm.

Đối với cơ quan THA, cơ quan này có thể: Yêu cầu cơ quan đã ra bản án, quyết định giải thích bằng văn bản những điểm chưa rõ hoặc không phù hợp với thực tế trong bản án, quyết định đó để thi hành; hoãn THA và kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, UBND TP Đà Nẵng là bên được THA và cơ quan này có quyền thỏa thuận THA, yêu cầu người có nghĩa vụ phải thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ hoặc miễn toàn bộ nghĩa vụ cho người phải THA. Trên cơ sở xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, UBND TP Đà Nẵng cần có phương pháp giải quyết phù hợp để đảm bảo quyền lợi của người dân.

ThS CAO NGỌC SƠN, giảng viên Khoa Luật  - Trường ĐH Văn Lang 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm