Những sai phạm khiến Chánh Thanh tra Hậu Giang bị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang vừa công bố Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách đối với ông Lưu Ngọc Đông, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh.

Theo đó, ông Đông đã vi phạm quy chế làm việc của Chi bộ và quy chế làm việc của cơ quan; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, với vai trò là Bí thư Đảng ủy (nay là Chi bộ) nhưng ông không tổ chức họp định kỳ theo quy chế và không tổ chức họp giao ban đầy đủ.

Trong công tác cán bộ, là người đứng đầu cơ quan thế nhưng ông Đông thực hiện quy trình tiếp nhận người về đơn vị công tác chưa đúng quy định. Cạnh đó, giới thiệu nhân sự, bổ nhiệm chức danh Phó Chánh thanh tra cũng chưa đúng theo quy trình, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, từ năm 2015-2017, ông Đông không chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại đơn vị, vi phạm Nghị định của Chính phủ và luật Phòng, chống tham nhũng.

Từ những khuyết điểm trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang quyết định thi hành kỷ luật Đảng ông Đông với hình thức khiển trách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đề nghị ông Đông nghiêm túc rút kinh nghiệm một số vấn đề khác. Cụ thể như rút kinh nghiệm việc ký ban hành quyết định phân công cán bộ là nhân viên hợp đồng tham gia các đoàn kiểm tra; việc không chỉ đạo xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thiếu chuẩn.

Chưa lãnh đạo chặt chẽ việc xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và sử dụng xe công về nhà vào ngày cuối tuần và về quê ở Sóc Trăng cũng là những vấn đề ông cần rút kinh nghiệm.

Đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật ba vấn đề, đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm bốn vấn đề khác.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm