Những trường hợp giáo viên được ký hợp đồng không thời hạn

Tôi là giáo viên một trường công lập, vừa vào biên chế được một năm. Tôi nghe nói đến 1-7 năm nay thì viên chức sẽ không được áp dụng hợp đồng lao động không xác định thời hạn, tức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức. Vậy xin hỏi, trường hợp của tôi có bị xóa biên chế và phải ký lại hợp đồng lao động có thời hạn không?

Bạn đọc Lâm Thoa (Quận 4, TP.HCM)

Luật sư Lại Thanh HươngĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Từ ngày 1-7-2020, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi chính thức có hiệu lực.

Theo đó, khoản 2 Điều 2 luật trên sửa đổi, bổ sung Điều 25 Luật Viên chức 2010 quy định hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 1-7.

Tuy nhiên, điều luật trên cũng nêu rõ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các viên chức được tuyển dụng trước ngày 1-7-2020.

Dựa theo các quy định trên, các viên chức tuyển dụng trước ngày 1-7-2020 thì vẫn được áp dụng hợp đồng không thời hạn, tức vẫn áp dụng chế độ biên chế.

Điều luật này cũng quy định hợp đồng lao động không xác định thời hạn còn được áp dụng trong trường hợp cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức và người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.