Từ khóa:

#Nikki Haley
Tìm thấy 33 kết quả
Ai sẽ thay thế bà Nikki Haley?

Ai sẽ thay thế bà Nikki Haley?

(PLO)- Thông báo từ chức, bà Haley khen ngợi cô Ivanka Trump. Tổng thống Trump cũng nói con gái mình có thể là lựa chọn “tuyệt vời”.