Ninh Bình thay công văn vi phạm luật báo chí

Trước đó vào ngày 7-4, Sở TT&TT tỉnh Ninh Bình có Công văn số 314 gửi các sở, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện và thành phố, trong đó nêu rõ: “Khi nhà báo của các cơ quan báo chí đến liên hệ làm việc, cơ quan đơn vị có quyền yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo do Bộ TT&TT cấp, phù hợp với cơ quan báo chí. Nếu không xuất trình được thẻ nhà báo thì đơn vị có quyền từ chối cung cấp thông tin".

Nội dung quy định này của tỉnh không phù hợp với khoản 12 Điều 9 Luật Báo chí sửa đổi năm 2016, có hiệu lực vào ngày 1-1-2017, quy định: Nghiêm cấm các hành vi "đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật".

Tại văn bản thay thế của Sở TT&TT tỉnh Ninh Bình ký ngày 9-5, Sở này đã dẫn điều 25 về quyền và nghĩa vụ của nhà báo được quy định trong Luật Báo chí năm 2016.

Văn bản thay thế này không đặt ra nguyên tắc cụ thể đối với các đơn vị, mà chỉ dẫn chiếu Nghị định số 09/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm