Từ khóa:

#Phóng viên
Tìm thấy 354 kết quả
Tập huấn nâng cao kỹ năng dẫn hiện trường cho phóng viên, biên tập viên

Tập huấn nâng cao kỹ năng dẫn hiện trường cho phóng viên, biên tập viên

(PLO)-  Trong hai ngày 28 và 29-6, 20 phóng viên, biên tập viên thuộc 10 cơ quan báo chí tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Tây Ninh đã cùng tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ “Kỹ năng dẫn hiện trường” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo Việt Nam tổ chức.