Nợ xấu ngân hàng vẫn là lo ngại lớn của kinh tế Việt Nam

Trong đó, nợ xấu trong ngành ngân hàng tiếp tục là mối lo ngại lớn” - báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vùng Đông Á và Thái Bình Dương được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố sáng 7-4 cho biết thông tin trên.

Theo đánh giá của WB, mặc dù Việt Nam đã thành lập công ty mua bán nợ xấu để giải quyết vấn đề nợ xấu tại các ngân hàng nhưng WB vẫn tỏ ra lo ngại về năng lực hoạt động cũng như nguồn lực của công ty này. Thêm vào đó, cơ sở dữ liệu về nợ xấu còn yếu kém và yêu cầu công bố thông tin hạn chế, việc này phần nào gây khó khăn cho việc ước tính mức độ của nợ xấu của Việt Nam hiện nay.

WB cũng dự báo năm 2014 nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 5,5%, còn lạm phát là 7% (nằm trong chỉ tiêu của Chính phủ đề ra). Tuy nhiên, WB vẫn cho rằng những thành quả kinh tế vĩ mô của Việt Nam còn khá mong manh.

T.HẰNG