Ông Dương Quang Thành tái cử Bí thư Đảng ủy EVN

Đảng bộ EVN vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kì 2020-2025. Đại hội gồm các Đảng viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2015-2020 và 203 đại biểu đến từ 21 tổ chức Đảng trực thuộc.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ II, nhiệm kì 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, nhiệm kì 2020-2025.

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN được bầu làm Bí thư Đảng ủy EVN nhiệm kì 2020-2025. (Ảnh: EVN)

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN khẳng định, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng ủy đã lãnh đạo EVN hoàn thành hầu hết các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo cân bằng tài chính, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Nhiệm kì qua, EVN đã có 6 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 6 chỉ tiêu, gồm:

(1) Tỉ lệ tổn thất điện năng hàng năm đều giảm; Đến cuối năm 2019, tỉ lệ này giảm còn 6,49%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, vượt trước một năm so với kế hoạch Chính phủ giao.

(2) Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam có bước đột phá, vươn lên đứng thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt trước hai năm so với mục tiêu của Chính phủ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

(3) Đến nay 100% số xã trên cả nước có điện; 99,25% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và hoàn thành sớm chương trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(4) Năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10,4%/năm.

(5) Sản lượng điện thương phẩm bình quân/cán bộ nhân viên đến cuối năm 2020 đạt 2,6 triệu kWh/người, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 2,5 triệu kWh/người.

(6) Hoàn thành, đưa vào vận hành 20 tổ máy thuộc 11 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.093 MW, trong đó dự án Thủy điện Lai Châu đã hoàn thành vượt trước một năm so với quy hoạch; hoàn thành và vượt tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm cấp điện cho khu vực miền Nam như Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Nhiệt điện Duyên Hải 3.

Theo ông Tuấn, EVN đã đảm bảo vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định. Dự kiến đến cuối năm 2020, tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam là 59.210 MW, trong đó công suất nguồn điện do Công ty mẹ EVN và các tổng công ty phát điện sở hữu, chi phối là 29.970 MW (chiếm 50,6% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống). Sản lượng điện thương phẩm năm 2020 dự kiến đạt 227,99 tỉ kWh; tăng 8,7% so năm 2019. Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm đạt 9,67%/năm. Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên đầu người của Việt Nam đến năm 2020 dự kiến đạt 2.320 kWh/người, gấp gần 1,5 lần so với năm 2015.

100% số xã trên cả nước có điện, trong đó có các xã đảo. (Ảnh: EVN)

Cuối năm 2018, EVN đã thực hiện cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4, đến cuối năm 2019 đã cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia và tại 63/63 tỉnh/TP. Tổng số khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN là hơn 28 triệu khách hàng, tăng gần 20% so với năm 2015.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kì 2020-2025 gồm 33 người. BCH đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN gồm 10 thành viên, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN tiếp tục được tín nhiệm, tái cử Bí thư Đảng ủy EVN. Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kì 2020 - 2025. 

Một số mục tiêu Đảng bộ EVN đặt ra trong nhiệm kì 2020-2025:

  • Đảm bảo mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 8,6%-9%/năm (tương ứng điện thương phẩm đến năm 2025 dự kiến đạt khoảng 335 tỉ kWh).
  • Phấn đấu giảm tổn thất điện năng về mức ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực, đến năm 2025 xuống còn 6%.
  • Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực.
  • Hoàn thành đưa vào vận hành 8 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.840MW.
  • Năng suất lao động bình quân hằng năm tăng trên 8%/năm.
  • Phấn đấu sản lượng điện thương phẩm bình quân đạt 3,7 triệu kWh/cán bộ công nhân viên vào năm 2025.
  • Phấn đấu tổng doanh thu đến năm 2025 đạt 680.000 tỉ đồng; Nộp ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt 25.000 - 27.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm