Ông Nguyễn Thành Phong vào Hội đồng trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Trường ĐH Kinh tế TPHCM vừa tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham gia có 484 đại biểu được bầu từ Hội nghị viên chức đơn vị thuộc/ trực thuộc của trường.

Theo kết quả bầu cử được công bố, Hội đồng trường của Trường này có 25 thành viên. Trong đó, ngoài 4 thành viên đương nhiên (đại diện Bộ GD, hiệu trưởng, công đoàn và đại diện sinh viên), có 21 thành viên được bầu đại diện khối quản lí, viên chức, người lao động; đại diện khối giảng viên và khối thành viên ngoài nhà trường.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM và bà Nguyễn Thu Thủy, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) đã trúng cử là thành viên của Hội đồng Trường.

Ông Nguyễn Thành Phong vào Hội đồng trường ĐH Kinh tế TP.HCM ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng trường.

Ngay sau đó, nhà trường cũng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt mở rộng lấy phiếu giới thiệu chức danh Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 353 đại biểu.

Tại hội nghị phiên thứ nhất, Hội đồng trường đã thống nhất đề cử và bầu GS.TS Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế TP.HCM là Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiện tại trường đang làm thủ tục trình Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

Ông Nguyễn Thành Phong vào Hội đồng trường ĐH Kinh tế TP.HCM ảnh 2

GS.TS Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng trúng cử Chủ tịch Hội đồng trường của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Ảnh: NT

Được biết, theo quy định của Luật giáo dục ĐH, Hội đồng trường của trường ĐH công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan.

Hội đồng trường có vai trò quan trọng và quyết định những vấn đề lớn của một trường đại học như: quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường ĐH; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ; quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường ĐH...