Ông Tống Văn Thanh giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Ông Tống Văn Thanh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Báo chí - Xuất bản, được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 5-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ đối với Vụ Báo chí - Xuất bản, Tạp chí Tuyên giáo, Vụ Tuyên truyền, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Ông Tống Văn Thanh giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản ảnh 1

Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm đối với ông Tống Văn Thanh (đầu tiên từ trái qua), Hoàng Thanh Hải, Lê Đức Cảnh; bổ nhiệm lại đối với ông Lê Huy Nam. Ảnh: TA

Cùng với đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Huy Nam, Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo, tiếp tục giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo; ông Hoàng Thanh Hải, Chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền; ông Lê Đức Cảnh, cán bộ biệt phái Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, giữ chức phó Vụ trưởng, phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lại Xuân Môn chúc mừng và đánh giá cao quá trình công tác của 4 đồng chí: Tống Văn Thanh, Lê Huy Nam, Hoàng Thanh Hải và Lê Đức Cảnh được đề bạt, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.

Thay mặt những người được bổ nhiệm, ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản cảm ơn sự quan tâm, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại của lãnh đạo Ban đối với các cán bộ hôm nay.

Ông Tống Văn Thanh xin hứa trên cương vị mới sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo, tập hợp đoàn kết, khả năng quy tụ phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan, đáp ứng những kỳ vọng, đòi hỏi của công việc ngày càng cao; nâng cao vị thế, uy tín của Ban, đáp lại sự tín nhiệm, giao phó trọng trách của lãnh đạo Ban.