Ông Trần Quốc Nam: Xây dựng Ninh Thuận thành miền đất hội tụ những giá trị khác biệt

Ông Trần Quốc Nam: Xây dựng Ninh Thuận thành miền đất hội tụ những giá trị khác biệt

(PLO)- Ninh Thuận tập trung khai thác các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng và đặt mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của cả nước.

“Tỉnh Ninh Thuận xác định năm 2024 là năm “Tăng tốc”, có ý nghĩa quan trọng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế” - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM và nhấn mạnh UBND tỉnh đã đề ra phương châm hành động “Đoàn kết kỷ cương, linh hoạt sáng tạo, tăng tốc hiệu quả”; đồng thời đổi mới trong tư duy và hành động quyết liệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

chu-tich-ninh-thuan-tran-quoc-nam.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam.

3 khâu đột phá, 6 lĩnh vực trọng tâm

. Phóng viên: Ông có thể chia sẻ những giải pháp mà Ninh Thuận đã thực hiện để đạt được những thành quả trong năm 2023 vừa qua?

+ Ông Trần Quốc Nam: Năm 2023, tỉnh Ninh Thuận đạt tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước và thứ 2/14 tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo, điều hành với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, các khâu đột phá đúng hướng, hiệu quả theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Trong đó, xác định năm khâu đột phá để thúc đẩy tăng trưởng.

Năm khâu này gồm đẩy nhanh đầu tư công, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Đột phá trong các ngành dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo. Cùng với đó là duy trì tăng trưởng ngành nông nghiệp, thủy sản và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

UBND tỉnh đã phân công cụ thể các thành viên UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, xác định trách nhiệm để kịp thời xử lý, ứng biến nhanh, có đối sách, giải pháp phù hợp nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

 Xây dựng Ninh Thuận thành miền đất hội tụ những giá trị khác biệt-phat-trien-ninh-thuan-phan-rang-thap-cham.jpg
TP Phan Rang – Tháp Chàm xây dựng trở thành thành phố thông minh. Ảnh: HUỲNH HẢI

. Năm 2024, Ninh Thuận sẽ thực hiện những chương trình, mục tiêu, giải pháp nào để hoàn thành kế hoạch đề ra?

+ Với những kế hoạch đề ra, chúng tôi đã tập trung triển khai tám nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tỉnh sẽ bám sát và triển khai quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với đó là tập trung vào ba khâu đột phá gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho các trọng điểm phát triển, khơi thông nguồn lực tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, liên vùng, nhất là các dự án kết cấu hạ tầng cũng như khơi thông được nguồn lực đất đai.

Chúng tôi còn tập trung phát triển ở sáu ngành, lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng. Đó là thúc đẩy đầu tư, nhất là đầu tư công; năng lượng; du lịch; công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kinh tế đô thị.

11%-12%

là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP mà Ninh Thuận đề ra trong năm 2024. Cũng trong năm này, tỉnh sẽ tập trung hoàn thành nhanh nhất 36 nhiệm vụ trọng tâm, 191 nhiệm vụ cụ thể và 54 công trình/dự án quan trọng.

Chính quyền tỉnh Ninh Thuận cũng chủ động, nhạy bén, dự báo sát tình hình, linh hoạt trong điều hành để điều chỉnh các kịch bản phát triển, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, chuyển đổi số, kịp thời hỗ trợ, gỡ khó cho doanh nghiệp.

Một nhiệm vụ đáng chú ý là chúng tôi sẽ tăng cường nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giao việc cụ thể gắn với giám sát, kiểm tra, đôn đốc. Trường hợp chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý trách nhiệm.

cao-toc-cam-lam-vinh-hao-ninh-thuan.jpg
Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: HUỲNH HẢI

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

. Vậy những vấn đề quan trọng nhất trong quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là gì, thưa ông?

+ Quy hoạch tỉnh lần này được thực hiện theo tư duy mới, có tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận mới. Trong đó, xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững với kinh tế biển, kinh tế đô thị là động lực tăng trưởng.

Tầm nhìn chiến lược phát triển đến năm 2050: “Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”, đến năm 2050 sẽ trở thành tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng…

Đồng thời xác định năm nhóm ngành đột phá quan trọng. Cụ thể gồm năng lượng, năng lượng tái tạo; du lịch chất lượng cao; công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng và thị trường bất động sản.

Đây là công cụ quan trọng để Ninh Thuận hoạch định các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phân bố và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

dien-gio-ninh-thuan.jpg
Ninh Thuận sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của cả nước. Ảnh: HUỲNH HẢI

. Ninh Thuận có những chương trình, giải pháp gì để đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thưa ông?

+ Chúng tôi sẽ tập trung khai thác, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng. Cùng với đó, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu theo hướng liên thông kết nối cao, đồng bộ, hiện đại. Có thể kể đến như sân bay Thành Sơn, cảng biển tổng hợp Cà Ná, tuyến đường sắt kết nối với nhà ga Cà Ná đến cảng biển, hệ thống giao thông kết nối cảng với đường liên vùng lên các tỉnh Nam Tây Nguyên, đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt, cảng cạn và trung tâm logistics hạng II.

cang-ca-na-ninh-thuan.jpg
Tuyến đường giao thông kết nối cao tốc với cảng tổng hợp Cà Ná đang hình thành. Ảnh: HUỲNH HẢI

Ninh Thuận cũng sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của cả nước. Trong đó, tiếp tục triển khai các dự án lớn như tổ hợp điện khí LNG Cà Ná giai đoạn 1 với công suất 1.500 MW và các dự án điện gió ngoài khơi theo Quy hoạch điện VIII được duyệt.

Đồng thời ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với cảng biển và logistics. Tập trung hoàn thiện các khu sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao và hoàn thiện các khu đô thị ven biển…

. Xin cảm ơn ông.

Ninh Thuận công bố quy hoạch tỉnh trong tháng 3

Về triển khai những định hướng của quy hoạch, hiện chúng tôi đã xây dựng kế hoạch công bố quy hoạch gắn với xúc tiến đầu tư, dự kiến tổ chức trong tháng 3 này, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch trình Thủ tướng phê duyệt.

Tỉnh đã xây dựng lộ trình tổ chức triển khai các chương trình, dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra và xác định nội dung trọng tâm, nguồn lực thực hiện.

Ninh Thuận cũng xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm thu hút nguồn lực thực hiện để quy hoạch này thực sự là định hướng, công cụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận TRẦN QUỐC NAM

Đọc thêm