Petrolimex lãi hơn 1.400 tỉ đồng

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất của Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh là 158.578 tỉ đồng, đạt 79% kế hoạch và tăng 9% so với cùng kì năm 2013.

Trong đó, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.418 tỉ đồng, đạt 71% và bằng 90% so với cùng kì. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 1.150 tỉ đồng. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu là 406 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế của hóa dầu là 536 tỉ đồng, gas là 90 tỉ đồng, vận tải 133 tỉ đồng, bảo hiểm và ngân hàng 118 tỉ đồng, các lĩnh vực còn lại 110 tỉ đồng.

Riêng các hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petrolimex ở nước ngoài (Singapore và Lào) đạt lợi nhuận trước thuế 24 tỉ đồng.

Casino Phú Quốc đóng góp 1.730 tỉ cho ngân sách

Casino Phú Quốc đóng góp 1.730 tỉ cho ngân sách

(PLO)- Dự án thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại casino Phú Quốc đã góp phần thu hút du lịch, đóng góp nhiều tỉ đồng cho ngân sách và tạo hàng ngàn việc làm cho lao động địa phương.