Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD) phải nộp lệ phí cấp CCCD theo quy định tại thông tư này.

Thông tư nêu rõ mức thu lệ phí cấp mới, đổi, cấp lại thẻ CCCD: Công dân từ 16 tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới thẻ CCCD; đổi thẻ CCCD khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi; chuyển từ CMND chín số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD, mức thu 30.000 đồng/thẻ CCCD.

Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu, mức thu 50.000 đồng/thẻ CCCD.

Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam mức phí 70.000 đồng/thẻ CCCD.

Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí cấp CCCD bằng 50% mức thu quy định trên.

Thông tư cũng nêu rõ các trường hợp được miễn lệ phí: Công dân dưới 16 tuổi đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại CCCD; đổi thẻ CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính; cấp mới, đổi, cấp lại CCCD cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật...

Tổ chức thu lệ phí cấp CCCD bao gồm: Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an); công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; công an quận, huyện, thị xã, TP thuộc công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính tương đương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017.