Phát biểu của ông Trần Thanh Mẫn sau khi nhậm chức Chủ tịch Quốc hội

(PLO)- Trong phát biểu của mình, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; gương mẫu trong công tác cũng như trong cuộc sống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-5, với 475/475 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (100%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ngay sau lễ tuyên thệ, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu trước Quốc hội.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội khóa XV đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội. “Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân” – ông Trần Thanh Mẫn nói.

phat-bieu-cua-ong-tran-thanh-man-sau-khi-nham-chuc-chu-tich-quoc-hoi.jpg
Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ. Ảnh: QUANG VINH

“Trong giờ phút trang nghiêm này, tôi xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; xin tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước.

Tôi xin trân trọng cảm ơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tôi chân thành cảm ơn các đại biểu Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; các nước, các tổ chức, cá nhân bạn bè quốc tế đã giúp đỡ, chia sẻ để đất nước Việt Nam ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay” – tân Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định ông luôn nhận thức sâu sắc rằng, dù ở vị trí công tác nào cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đồng thời, nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của Đảng và pháp luật trước khó khăn, thách thức mới của đất nước.

1-phat-bieu-cua-ong-tran-thanh-man-sau-khi-nham-chuc-chu-tich-quoc-hoi.jpg
Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ. Ảnh: QUANG VINH

Ông khẳng định sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân, gia đình.

“Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tôi xác định phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc” – ông nói.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, ông Trần Thanh Mẫn nói sẽ nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Song song đó là cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; phát huy dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Phát biểu của ông Trần Thanh Mẫn sau khi nhậm chức Chủ tịch Quốc hội
Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu sau lễ tuyên thệ Ảnh: QUANG VINH

Cuối bài phát biểu, ông mong tiếp tục được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các nhân sỹ, trí thức, bạn bè quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm