Phát động cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng'

Sáng 25-8, Thanh tra Chính phủ tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Chủ trì lễ phát động, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho hay cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng. 

Cuộc thi cũng nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, cuộc thi nhằm thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm

Phó Tổng thanh tra cũng yêu cầu cuộc thi phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương thông qua các bài dự thi hợp lệ được gửi về Ban Tổ chức...

Cuộc thi được tổ chức thành hai vòng: Vòng sơ kết chấm lấy 100 bài dự thi hoặc 10% tổng số bài dự thi có điểm cao nhất vào Vòng chung kết. Vòng chung kết chấm để lựa chọn ra các giải để trao thưởng.

Đối tượng dự thi là tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người dân, trừ thành viên Ban Tổ chức, thành viên Ban Đề thi, thành viên Ban Giám khảo, thành viên Tổ Thư ký cuộc thi.  

Cơ cấu giải thưởng gồm giải cá nhân và tập thể. Trong đó giải cá nhân có: 1 giải nhất trị giá 20.000.000 đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 15.000.000 đồng; 3 giải ba, mỗi giải 10.000.000 đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng. 

Giải tập thể có 3 giải, trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng cho các bộ, ngành, địa phương có số người dự thi nhiều nhất và bộ, ngành, địa phương có nhiều bài dự thi đạt giải. 

Đề thi cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” gồm có hai phần. Phần 1 thi trắc nghiệm với 25 câu hỏi về kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng …

Phần 2 tự luận, người dự thi trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến nay ở nước ta.

Thời gian nhận bài thi tính từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 15-10-2021 (thời gian nhận bài thi được tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận bài thi: Báo Thanh tra, số 100 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Dự kiến trao giải và tổng kết Cuộc thi vào tháng 12-2021. Trường hợp không thể tổ chức trao giải trực tiếp vì phòng dịch COVID, Ban Tổ chức sẽ trao giải trực tuyến và gửi giải thưởng theo địa chỉ của người trúng giải.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm