Từ khóa:

#phát triển kinh tế - xã hội
Tìm thấy 27 kết quả
Tam Kỳ xây dựng đô thị xanh

Tam Kỳ xây dựng đô thị xanh

(PLO)- Là thành phố tỉnh lỵ trực thuộc tỉnh Quảng Nam, Tam Kỳ với vị trí địa chiến lược quan trọng đang phát huy vai trò là động lực hỗ trợ cho sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.