Phối hợp để quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn TP.HCM

Theo đó, hoạt động phối hợp giữa trung tâm và các đơn vị kinh doanh vận tải chủ yếu về cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP.

Cụ thể, phối hợp quản lý chất lượng dịch vụ vận tải, chính sách giá vé cho hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Bên cạnh đó, sự phối hợp này sẽ đảm bảo thanh toán, quyết toán dịch vụ vận tải; đầu tư, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Ngoài ra, sự phối hợp này cũng đảm bảo đầu tư, khai thác hệ thống thu soát vé tự động cho hoạt động vận tải hành khách công cộng.