Từ khóa:

#PNJ
Tìm thấy 69 kết quả
Doanh nhân hái quả ngọt nhờ dám thay đổi

Doanh nhân hái quả ngọt nhờ dám thay đổi

(PLO)- Ngoài chuyện tái cấu trúc, các doanh nghiệp cần thận trọng trước những “cái bẫy” trên con đường sản xuất, kinh doanh, đó là ôm đồm nhiều thứ và rời xa giá trị cốt lõi của chính công ty mình.