Quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến Quân đội

Ngày 4-3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Pháp chế, cơ quan Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương; Công tác 1389 Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong năm 2021, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh với các loại vi phạm, tội phạm.

Quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến Quân đội ảnh 1

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MOD

Trong công tác xây dựng thể chế và công tác pháp chế, đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành hai nghị quyết, trình Chính phủ ban hành năm nghị định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền 181 thông tư; tổng kết thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng; tiến hành lập hồ sơ đề nghị xây dựng ba dự án luật.

Bên cạnh đó, đã tích cực tổ chức rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm nội bộ ở các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nắm, quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến Quân đội, xác định rõ nguyên nhân, điều kiện và dự báo sát tình hình để tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm giải quyết các vụ việc, vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế sót, lọt tội phạm và không để xảy ra oan sai, bảo đảm tính nghiêm minh, giữ vững uy tín của Quân đội.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và lực lượng chức năng các Bộ, ngành, địa phương trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả hơn, nhất là mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong và ngoài Quân đội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.