Quảng Nam chốt phương án thi THPT năm 2020

Ngày 5-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã ký công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là các huyện) về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Cụ thể, ông Tân yêu cầu Sở GD&ĐT, cơ quan, đơn vị liên quan và các huyện thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 lùi thời gian tổ chức kỳ thi THPT vào thời điểm thích hợp.

Các thí sinh (TS) thuộc diện F1, F2 trên địa bàn tỉnh (nếu có) sẽ dự thi cùng thời gian với TS các huyện nêu trên.

Đối với TS dự kỳ thi tổ chức sau ngày 10-8, nếu TS có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sinh vào đại học, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ đại học.

Đối với các huyện không thực hiện cách ly xã hội, TS sẽ dự thi theo kế hoạch (từ ngày 8 đến ngày 10-8).

Ông Tân giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, các huyện chuyển địa điểm thi của Trường PTDTNT tỉnh về điểm thi của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Giang.

Sở GD&ĐT phối hợp với đơn vị xây dựng phương án cụ thể triển khai tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho TS và cán bộ, giáo viên làm công tác thi; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng Quy chế thi.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT có nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế và các huyện rà soát, phân loại những thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có), gửi danh sách về Bộ GD&ĐT trước ngày 12-8.