Quảng Ngãi chốt kế hoạch năm học 2020-2021

Ngày 20-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, năm học 2020-2021, các cấp học sẽ bắt đầu tựu trường từ ngày 1-9 và tổ chức khai giảng vào ngày 5-9. Tuỳ tình hình dịch COVID-19 tại từng địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện hình thức khai giảng phù hợp.

Theo kế hoạch, các bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (gồm Tiểu học, THCS, THPT), giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu giảng dạy từ ngày 7-9 và kết thúc học kỳ I vào ngày 16-1-2021.

Tiếp đến, các cấp học sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25-5-2021 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2021.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu việc xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6-2021. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước 31-7-2021.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi sẽ có hướng dẫn riêng đối với kế hoạch thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thật cấp tỉnh. Kế hoạch thi THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thật cấp quốc gia, Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn riêng sau khi có hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 cụ thể cho từng cấp học.

Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phải có ít nhất 35 tuần thực học. Trong đó, học kỳ I ít nhất 18 tuần và học kỳ II ít nhất 17 tuần.

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) bắt buộc phải có ít nhất 32 tuần thực học, mỗi học kỳ ít nhất 16 tuần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm