Quảng Ngãi: Giám đốc Sở Y tế bị phê bình

Ngày 22-5, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông báo ý kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nghiêm khắc phê bình ông Nguyễn Tấn Đức, giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, đồng thời đề nghị ông nghiêm túc rút kinh nghiệm thực hiện tốt một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của UBND tỉnh. 

Nguyên nhân, ngày 16-5, UBND tỉnh mời ông Đức dự họp để nghe báo cáo tình hình xử lý các khu tập thể trên địa bàn tỉnh, nhưng ông Đức vắng không lý do và cử một lãnh đạo cấp phòng của Sở Y tế ( không đủ thẩm quyền) đi họp thay ông Đức.

Mặt khác, qua rà soát những tồn tại vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng nhà ở thuộc Sở hữu nhà nước đến nay Sở Y tế Quảng Ngãi vẫn chưa tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc xử lý những vướng mắc liên quan đến 2 khu tập thể tại nhà số 242 đường Hùng Vương và nhà số 359 đường Quang Trung. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm