Quảng Ngãi lập hồ sơ 2 di tích quốc gia đặc biệt

Trên cơ sở đó, Cục Di sản sẽ họp thẩm định rồi trình Bộ VH-TT&DL để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Được biết văn hóa Sa Huỳnh được đánh giá là một trong ba nền văn hóa cổ của Việt Nam, bên cạnh văn hóa Óc Eo và Đông Sơn. Tháng 11-1997, di tích văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi đã được công nhận là di tích văn hóa quốc gia.

Cùng với việc lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho văn hóa Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang lập hồ sơ công nhận di tích quốc gia đặc biệt cho di tích cuộc khởi nghĩa Ba Tơ nổ ra ngày 11-3-1945. Di tích này bao gồm Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ cùng 14 điểm di tích nằm rải rác trên địa bàn huyện miền núi Ba Tơ đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử quốc gia.

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

(PLO)- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.
Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

(PLO)- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.