Triển lãm chuyên đề 'Việt Nam - Độc lập, Tự cường'

Triển lãm chuyên đề 'Việt Nam - Độc lập, Tự cường'

(PLO)- Trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, Tự cường” giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về ý chí quyết tâm, về những hy sinh gian khổ của dân tộc Việt Nam để xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam.
 Kiến Lực - tạo Thế - bắt Thời cho đất nước

Kiến Lực - tạo Thế - bắt Thời cho đất nước

(PL)- Bài học về kế thừa và phát triển nghệ thuật “kiến Lực, tạo Thế, bắt Thời” vận dụng trong Cách mạng tháng 8-1945 là một trong những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.