Quy định mới về giá trị của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ngày 28-5, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Nội dung đáng chú ý trong thông tư lần này là quy định mới về giá trị của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Theo đó, tại khoản 2, điều 12 Thông tư 04/2020 quy định, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 6 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Ví dụ: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp ngày 3-2-2020 nhưng ngày 10-2-2020, người được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã đăng ký kết hôn thì giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 10-2-2020.

Còn theo quy định hiện hành tại khoản 1, điều 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

Ngoài ra, trường hợp yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác thì trong giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Số lượng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp theo yêu cầu.

Ví dụ: Giấy này được cấp để làm thủ tục mua bán nhà, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2020. 

Ba trụ cáp nguy hiểm

Ba trụ cáp nguy hiểm

(PLO)- Tại phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương có ba trụ cáp đang trở thành mối nguy hiểm chực chờ đối với người đi đường.