Quy định mới về lãi suất vay ưu đãi nhà ở xã hội

Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NOXH trong năm 2017 là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Mức lãi suất áp dụng cho chương trình này sẽ được điều chỉnh định kỳ hằng năm nhưng đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất bình quân của các ngân hàng trên thị trường.

Mức cho vay đối với xây dựng NOXH chỉ để cho thuê tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm. Thời gian cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không qua 20 năm kế từ ngày giải ngân khoản đầu tiên.

Với mục đích cho thuê mua, bán thì mức cho vay tối đa chỉ ở mức 70% tổng mức đầu tư và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm. Thời hạn cho vay đối với mục đích cho thuê mua là 10-15 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Riêng đối với dự án để bán thì thời gian cho vay chỉ 5-10 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-5-2017. Định kỳ hằng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện sơ kết, đánh giá; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lãi suất cho phù hợp. 

Còn nhớ tháng 6-2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1013 về lãi suất cho vay ưu đãi NOXH theo quy định tại Nghị định 100 cùng với lãi suất cho vay ưu đãi dành cho đối với các đối tượng quy định là 4,8%/năm, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Tuy nhiên, chương trình này không triển khai được trong năm 2016 vì không có vốn cho vay.

Những đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua NOXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở bao gồm:

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

Ngoài ra, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức cũng thuộc đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua NOXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.
Cơ hội mới để khu kinh tế Vân Phong bứt phá

Cơ hội mới để khu kinh tế Vân Phong bứt phá

(PLO)- Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận.