Ra mắt Nguyễn Bính toàn tập nhân 100 năm sinh nhật ông

Ra mắt Nguyễn Bính toàn tập nhân 100 năm sinh nhật ông ảnh 1

Hai con gái nhà thơ Nguyễn Bính bên di ảnh của cha.

Bộ sách được in tại Xí nghiệp in Fahasa, bao gồm hai tập là toàn bộ tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Bính mà gia đình nhà văn thu thập được và cố công hiệu đính cho đúng với bản nguyên gốc.

Tập 1 gồm: thơ in trước 1975, thơ in sau 1975, truyện thơ, trường ca. Tập 2 gồm: kịch thơ, văn xuôi, Nguyễn Bính trong ký ức bạn bè, giai thoại và những bài thơ và ca dao Nam bộ kháng chiến…

Ra mắt Nguyễn Bính toàn tập nhân 100 năm sinh nhật ông ảnh 2

Bộ sách Nguyễn Bính toàn tập.

Tại buổi ra mắt sách, có sự tham gia của đông đảo nhà văn, nhà thơ nổi tiếng trong nước như: Trần Mạnh Hảo, Bích Ngân, Triệu Sơn, Lê Thị Kim, Hồ Thi Ca, Tô Hoàng, Trần Quốc Toàn… và hai con gái của nhà thơ Nguyễn Bính là nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu và bà Mai Hương.

Tại đây các nhà thơ tên tuổi đã thống nhất gọi Nguyễn Bính là “đại thi hào” tiếp sau Đại thi hào Nguyễn Du vì tính dân tộc, sự tài tình với ngôn ngữ Việt trong thơ của ông.

Nhà thơ Bích Ngân nói: “Tầm vóc của Nguyễn Bính quá lớn so với thế hệ những người như tôi. Nhiều người đã thành danh, thành tiếng, thành tài từ thơ của Nguyễn Bính. Hiếm có nhà thơ nhà văn đương đại nào tác phẩm có sức lan tỏa lớn như thơ Nguyễn Bính. Nhà thơ 100 tuổi thơ vẫn mới bởi tràn đầy tình tự dân tộc, văn hóa Việt Nam. Hiện nay chúng ta đang mất rất nhiều về văn hóa, lịch sử, tinh thần dân tộc, do đó thơ Nguyễn Bính với rất nhiều tình tự, văn hóa dân tộc và sức lan tỏa của mình có vai trò rất lớn”.