Ra mắt sách về nhân sĩ Sài Gòn - Gia Định

Tập 1 gồm 620 trang nói về phong trào tham gia cách mạng của giới nhân sĩ, trí thức khu Sài Gòn - Gia Định từ 1954 đến 1975 và tập 2 gồm 336 trang nói về lịch sử cơ quan tham mưu cho khu ủy từ 1956 đến 1975. Sách cũng ghi nhận những nhân vật bí ẩn là sĩ quan không quân, hải quân, quân đội, quân cảnh Sài Gòn… đã tham gia trong đường dây đỏ bảo vệ cán bộ, gia đình cơ sở của Ban trí vận.

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm