Rà soát toàn bộ trạm điện thoại công cộng dùng thẻ

Viễn thông TP phải lập danh sách các trạm còn tiếp tục sử dụng, tháo dỡ tất cả trạm đã hư hỏng, không còn sử dụng để giữ mỹ quan, trật tự và vệ sinh đô thị.

UBND TP chấp thuận về nguyên tắc cho phép Viễn thông TP thực hiện thí điểm chuyển đổi trạm điện thoại công cộng dùng thẻ thành trạm đa năng. Đơn vị này được sử dụng nguồn vốn thu từ việc cấp số điện thoại theo yêu cầu để phục vụ công tác ngầm hóa cáp viễn thông.

TP cũng yêu cầu Viễn thông TP triển khai việc quản lý thuê bao di động trả trước của mạng VinaPhone trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của UBND TP về tăng cường quản lý thông tin thuê bao di động trả trước.

T.DUNG