Cách sang tên xe khi chủ xe đã mất

Cách sang tên xe khi chủ xe đã mất

(PLO)- Sau thời gian niêm yết khai nhận di sản công khai, nếu không có tranh chấp thì chủ xe mới sẽ được giải quyết đăng ký sang tên xe.
Các thủ tục về sang tên xe mô tô

Các thủ tục về sang tên xe mô tô

(PLO)- Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.