Sắp có thông tư về bảo đảm quyền bào chữa

Dự thảo thông tư này quy định trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong việc đảm bảo thực hiện các quy định của BLTTHS 2015. Trách nhiệm này liên quan đến quyền bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại và đương sự. Bảo vệ quyền của người bào chữa và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp...

Thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã gửi toàn văn dự thảo thông tư đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham gia ý kiến. Sau khi cơ quan này có ý kiến thì sẽ tập hợp lại để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Liên đoàn Luật sư cũng đã có văn bản đề nghị ban chủ nhiệm đoàn luật sư  các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tổ chức cho các thành viên tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo thông tư này.

Ngoài ra, ý kiến đóng góp còn liên hệ với Thông tư số 70/2011/TT-BCA ngày 10-10-2011 của Bộ Công an (quy định chi tiết thi hành các quy định của BLTTHS liên quan đến việc đảm bảo quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra) để tổng hợp góp ý, gửi Bộ Công an đúng thời hạn.