Sát Tết Nguyên đán, giá xăng tiếp tục tăng

Chiều 21-1, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã có quyết định điều hành giá các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, Liên bộ quyết định không thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với xăng E5, dầu diesel, dầu hỏa; giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với xăng A95 ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut ở mức 300 đồng/kg. 

Đồng thời thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít.

Sau khi thực hiện giảm mức trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG, giá xăng E5 không cao hơn 23.595 đồng/lít, tăng 436 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng A95 không cao hơn 24.360 đồng/lít, tăng 484 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Dầu diesel không cao hơn 18.903 đồng/lít, tăng 664 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 17.793 đồng/lít, tăng 655 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu mazut không cao hơn 16.993 đồng/kg, tăng 631 đồng/kg so với giá bán hiện hành.