Sau khi sáp nhập lại gây rườm rà, bất tiện

Báo cáo với đoàn, ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết có cơ quan sau khi tinh gọn lại gây áp lực cho cán bộ, công chức. Dẫn chứng việc sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) về Sở TN&MT TP, ông Niệm cho biết trước đây văn phòng này nằm trong phòng TN&MT, khi người dân có yêu cầu về việc cấp, đổi giấy thì phòng TN&MT tham mưu cho UBND quận cấp nên rất tiện cho dân.

“Giờ tập trung một chỗ tại Văn phòng ĐKQSDĐ (thuộc Sở TN&MT), khi người dân nộp hồ sơ thì cán bộ ở quận, huyện phải mang về Văn phòng ĐKQSDĐ, mà có những địa bàn ở xa 40-50 km thì quản lý như vậy là chưa phù hợp… Trước đây đơn giản nhưng giờ rườm rà, nếu hồ sơ chỉ phải chỉnh sửa một vấn đề thì cán bộ lại phải chạy 40-50 km đi chỉnh sửa một vấn đề đó” - ông Niệm nêu.